Go back to events

Prosjektene, resultatene og framtiden…

Programmet går inn i avslutningsfasen, derfor er det viktig å fokusere på resultatene som prosjektene og programmet genererer. Samtidig pågår det forhandlinger og planlegginger av den kommende strukturfondsperioden. Seminaret fokuserer derfor både på resultater og framtiden.

Seminaret er et samarbeid mellom Interreg IVA Nord og Regionalt Strukturfondsprogram i Övre Norrland.

Go back to events