Go back to events

Østersjøstrategiens årlige konferanse

Dato

Start: 12.06.19
Slutt: 13.06.19

12-13. juni arrangerer Østersjøstrategien sin årlige konferanse. Årets arrangement er satt til Gdansk, Polen og markerer samtidig Østersjøstrategiens tiårsjubileum.

Tema for årets konferanse er sirkulær økonomi og delingsøkonomi. Under tittelen «Reduce, reuse, rethink» skal konferansen rette fokus på mulighetsrommet som ligger i bærekraftige, grønne løsninger som svar på demografiske og miljømessige utfordringer i regionen.

Konferansen er delt opp i tre undertemaer som vil bli spekket med debatter, seminarer og mer: 

  • Going Circular – a pathway to well-beingin the Baltic Sea Region
  • Business-driven approach to circular economy in the Baltic Sea Region
  • Demography and circularity in the Baltic Sea Region: Interdependent or disconnected?

Mer informasjon om programmet kommer fortløpende på konferansens hjemmeside.

Go back to events