Go back to events

Østersjøstrategiens 11. årskonferanse

Dato

Start: 19.10.20
Slutt: 20.10.20

Østersjøstrategiens årskonferanse er en årlig idédugnad hvor EU-institusjoner, forvaltere og beslutningstagere, bedrifter, akademikere og andre med interesse for strategiens arbeid kommer sammen for å diskutere regionale utfordringer i Østersjøregionen, samt lære av hverandre og de gode eksemplene.

Arrangørene har så langt ikke kommet med informasjon om tema og program. Nærmere informasjon kommer fortløpende på strategiens hjemmeside, samt interreg.no.

Go back to events