Go back to events

Østersjøstrategiens 11. årsforum

Dato

Start: 20.10.20 Kl: 09.30
Slutt: 20.10.20 Kl: 16.15

Østersjøregionen har en unik posisjon til å bli en foregangsregion i et grønnere og mer fremtidsrettet Europa. Derfor arrangeres årets konferanse under tittelen: «Mot et nytt tiår med innovasjon og bærekraft».

Hensikten med konferansen er å samle deltagere fra offentlige forvaltning, internasjonale organisasjoner, NGO-er, universiteter, lokale- og regionale myndigheter, samt bedrifter for å snakke om felles utfordringer og nyskapelse i Østersjøregionen.

Konferansen vil legge til rette for en bedre dialog mellom aktører fra ulike land og sektorer. Underveis formes innovative samarbeidsformer og felles innfallsvinkler som bidrar til strategiens tre hovedmål: Redde havmiljøet, knytte regionen sammen, og økt velstand.

På grunn av den globale koronasituasjonen blir årets konferanse gjennomført digitalt. Til tross for dette blir det som før, et spekket arrangement med plenumsdiskusjoner, workshops, nettverkslandsby og mye mer!

Go back to events