Go back to events

Nordsjøkonferansen 2019

Dato

Start: 25.06.19 Kl: 19.00
Slutt: 26.06.19 Kl: 18.30

Fokus for konferansen, som arrangeres i Marstrand i Sverige 25 – 26. juni, er klimaendringer i Nordsjøregionen. Dette berører temaer som for eksempel klimaforvaltning, klimatilpasning samt klima og ungdom. Som en del av konferansen arrangerer også Nordsjøprogrammet et Interwork-event den 25. juni.

Vertskap for regionen er Region Västra Götaland og Nordsjøkommisjonen.

Program 25. juni

Sted: Marstrands Havshotell, Varvskajen 2, 442 66, Marstrand, Sweden

Middag (se lenke for mer informasjon)

19.00 Velkommen

Velkomsttaler av:

–          Fylkesordføreren i Region Västra Götaland

–          Presidenten i Nordsjøkommisjonen

–          Leder av Nordsjøprogrammet
           North Sea Region Awards

Program 26. juni

09.00 – 10.30 Plenumsmøte

The future is about climate – climate is about future

10.30 – 11.00 Kaffe og te

11.00 – 12.30 Workshops (Governance Aspects of Climate Change

  1. Klima og forvaltning
  2. Klimatilpasning
  3. Grønn transport

12.30 – 13.30 Lunsj

Plenumsmøte

The future is about business – business is about climate

14.30 – 16.15 Workshops/Business Aspects of climate change

  1. Klima og blå vekst: Innovasjoner/business-modeller
  2. Fornybar og bærekraftig energi
  3. Klimasmart matproduksjon

16.15 – 17.00 Plenumsmøte
Tilbakemelding fra workshops og paneldiskusjoner om veien videre

17.30 – Besøk til Carlsten slott. Enkel bevertning.

Go back to events