Go back to events

Nordsjøkonferansen 2017 #NSRcorridors

Dato

Start: 29.06.17
Slutt: 30.06.17

Nordsjøkonferansen 2017 arrangeres i Göttingen, Tyskland. Som tidligere år legges det opp til opp til to tettpakkede dager med nettverksbygging, utflukter, workshops og spennende foredrag. Tema for årets konferanse er «Bærekraftige vekstkorridorer». Fullstendig program for konferansen finner du her.

Forut for konferansen arrangerer Nordsjøprogrammet et nytt Interwork-event, et prosjektverksted som retter seg mot aktører som planlegger å sende inn en prosjektskisse (expression of interest) i forbindelse med programmets fjerde utlysning av støtte til samarbeidsprosjekter i Nordsjøregionen. Mer informasjon finner du i programmet og på Nordsjøprogrammets nettsider.

Go back to events