Go back to events

Nordlig Periferi og Arktis: Seminar for søkere

Dato

Start: 24.10.18 Kl: 09:00
Slutt: 24.10.18 Kl: 17:00
Frist: 12.10.18

Norske midler til prosjektfinansiering nærmer seg slutten, så dette kan bli siste mulighet for norske partnere til å søke om medfinansiering.

I forbindelse med utlysningen arrangerer Nordlig Periferi og Arktis et seminar som retter seg mot aktører som utvikler en prosjektsøknad til programmet. Gjennom seminaret gis det nyttige tips om bruk av programmets online søknadsskjema, budsjettering, resultatkrav osv.

Maks én deltaker per prosjekt.

Mer informasjon finner du ved å følge lenken til påmelding på denne siden.

Go back to events