Go back to events

Nordlig Periferi og Arktis: Seminar for søkere

Dato

Start: 23.11.17
Slutt: 23.11.17
Frist: 13.11.17

Seminaret retter seg mot aktører som skal søke i programmets femte utlysningsrunde. I løpet av seminaret gis det råd og veiledning om hvordan man utformer en god søknad. Temaene inkluderer praktisk informasjon om selve søknadsprosessen, kriterier for støtteberettigelse og partnerskap, budsjettering mv.

NB: Grunnet plassbegrensninger er seminaret begrenset til én deltaker per søknad.

Klikk her for mer informasjon om seminaret.

Go back to events