Go back to events

Nordisk-baltisk ESPON-seminar

Date

Start: 30.11.17 Kl: 14:00
End: 30.11.17 Kl: 17:00

I forlengelsen av det årlige Nordregio Forum 2017, arrangeres det et eget ESPON-seminar på Vulkan i Oslo, 30. november 2017 for å diskutere aktuelle utfordringer i Norden og Baltikum. Resultater fra ESPON-prosjekter vil bli kommentert og diskutert med nasjonale og regionale aktører. Samtidig vil dette seminaret gi anledning til å diskutere nye utfordringer og prosjektmuligheter.

Nærmere opplysninger vil publiseres på espon.eu.

Go back to events