Go back to events

Let’s Communicate!: Maritimt seminar

Dato

Start: 06.02.18 Kl: 09:30
Slutt: 06.02.18 Kl: 15:00
Frist: 01.02.18

I forbindelse med prosjektet Let’s Communicate! gjennomfører Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med Shipping Offshore network et tematisk seminar om Østersjøregionen som modellregion for ren skipsfart og som ledende region innen maritim sikkerhet. Innledere fra EU-kommisjonen og Østersjøstrategien deltar og maritime prosjekt med norske partnere vil bli presentert.

Stikkord for seminaret:

  • Økonomiske insentiver
  • Samarbeidsmuligheter
  • Tilgang til kunnskap og nettverk

Fullstendig program finner du her.

Go back to events