Go back to events

Konferanse om tjenesteinnovasjon: Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren?

Dato

Start: 26.10.17 Kl: 09:00
Slutt: 26.10.17 Kl: 15:30
Frist: 01.10.17

Innbyggerne i Norge og Sverige er blant de mest teknologisk modne i verden. Vi blir stadig flere eldre
og mange bruker allerede teknologi for å mestre hverdagen. Gapet mellom hva som er teknologisk
mulig og hva vi faktisk tar i bruk i offentlig sektor blir stadig større. Teknologiutviklingen går fortere
enn tjenesteutviklingen. Norske kommuner rapporterer om at de mangler både kompetanse og
kapasitet. Mangler de også mot, vilje og evne til å jobbe på nye måter? Skorter det på samhandling på tvers av faglige siloer og bruker ikke kommunene muligheten til å gjøre innovative anskaffelser?

Nå inviterer Interreg-prosjektet SOL – Support Quality of Life – til en stor konferanse som tar for seg både mulighetene og hindringene som knytter seg til utrullingen av ny teknologi i velferds-Norge. Under temaet «Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren?» inviteres alle som skal ta del i digitaliseringen av til å lære mer om teknologien og muligheten. Konferansen, som går av stabelen 26. oktober i Elverum, er også en ypperlig anledning til å dele erfaringer og bygge nettverk.

På konferansen stiller adm dir i IKT-Norge, Heidi Austlid, spørsmålet om norske kommuner har for mye penger og for utydelige krav om digitalisering. Flere representanter fra næringslivet fokuserer på hvordan offentlig sektor og private leverandører av velferdsteknologi og ehelse-løsninger kan samarbeide for å skape innovasjon og smartere tjenester. Ehelsedirektoratet følger opp med hvordan de tilrettelegger for å bistå kommunene.

SOL – Support quality of life – er et svensk-norsk Interregprosjekt (2016-2018) med partnere i
Värmland, Hedmark og på Romerike. Målet med prosjektet er å utvikle nye arbeidsprosesser innen
helse og omsorg ved hjelp av teknologi. Målgruppen er mottakere av kommunale hjemmetjenester.

Go back to events