Go back to events

Invitasjon til Interreg 2020+ i Bodø

Dato

Start: 03.04.19 Kl: 10:30
Slutt: 03.04.19 Kl: 12:35
Frist: 26.03.19

I forbindelse med vurdering av norsk deltagelse i neste Interreg-periode, inviteres det til Interreg-seminar under High North Dialogue i Bode 3. april.

Målet med seminaret er å kommunisere resultatene og ringvirkningene av norsk detagelse i grenseoverskridende samarbeid innen programmene Interreg Nord, Kolarctic ENI, Bothnia Atlantica og Nordlig Periferi og Arktis.

Seminaret vil inneholde:

  • Prosjektpresentasjoner fra de fire programmene
  • Dialog mellom politisk ledelse i Kommunal-og moderniseringsdepartementet, regionale representanter og stortingsrepresentanter fra Nord-Norge.

Mer informasjon om programmet kommer på et senere tidspunkt.

Påmeldig sendes til gunaas@nfk.no.

Go back to events