Go back to events

Interreg Sverige-Norge: Kurs for nye prosjektdeltagere

Dato

Start: 12.02.19 Kl: 10:00
Slutt: 12.02.19 Kl: 16.00
Frist: 04.02.19

Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne belte, inviterer prosjekteiere og økonomisk ansvarlige i alle nye prosjekter til kursdag. Kursets formål er å gi nye prosjekter en innføring i programmets rutiner og hva som skal til for å gjennomføre et godt Interreg-prosjekt. Hovedfokuset blir på økonomistyring, rapportering og kommunikasjon.

Programmet opplyser at det er viktig at både prosjektleder og økonomiansvarlig fra begge sider av grensen deltar.

Kurset avholdes den 12.februar kl.10.00 – 16.00 hos Länsstyrelsen Jämtlands län i Östersund.

Siste frist for påmelding er 4.februar.

Go back to events