Go back to events

Interreg Europe inviterer til interregionalt samarbeidsforum

Dato

Start: 10.04.19 Kl: 09.00
Slutt: 10.04.19 Kl: 18.30
Frist: 22.03.19

10. april 2019 arranger Interreg Europe det interregionale samarbeidsforumet «Europe, let’s cooperate», i Brüssel.

Dette er femte gangen Interreg Europe inviterer til forumet som er en møteplass for nettverksbygging og ideutveksling på tvers av landegrenser.

I løpet av dagen vil du blant annet:

  • Lære mer om hva det interregionale samarbeidet kan bety for deg
  • Observere og delta direkte i interregionalt samarbeid
  • Lære om prosjekter og resultater
  • Bygge nettverk, bli inspirert, dele ideer og møte kollegaer fra hele Europa

Hvem bør delta?
Arrangementet passer for deg som er interessert i å samarbeide med andre europeiske regioner, lære om interregionale samarbeidsprosjekter og hvordan de påvirker Europas borgere hver eneste dag.

Forumet gir mulighet til å lære mer om ideer og initiativer innenfor de fire innsatsområdene som Interreg Europe har identifisert: Forskning og innovasjon, Konkurransekraft, Lavkarbonøkonomi, og Miljø og ressurser.

Selve arrangementet er gratis.

Les mer om samarbeidsforumet HER. På Interreg Europe sin hjemmeside finner du program for dagen.

Go back to events