Go back to events

Informasjonsmøte ØKS

Dato

Start: 27.02.18 Kl: 09:30
Slutt: 27.02.18 Kl: 13:00
Frist: 21.02.18

Velkommen på informasjonsmøte om mulighetene for å søke prosjektstøttet i ØKS-programmet, innenfor innsatsområdene transport og grønn økonomi. I løpet av møtet får du informasjon om nettopp disse to innsatsområdene, samt at det vil bli holdt presentasjoner av to pågående prosjekter. Det vil også bli mulighet til å booke et møte med ØKS sine prosjektrådgivere.

Interreg-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak gir støtte til prosjekter som utvikler samholdet innen innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting på tvers av landegrensene i Skandinavia.

Go back to events