Go back to events

Grenseløse muligheter 2010

Date

Start: 07.12.10 Kl: 09:00
End: 07.12.10 Kl: 16:00

Sekretariatet for Interreg IVA Nord ønsker velkommen til Grenseløse muligheter 2010. Temaet for årets konferanse er “Utvikling av tjenestesektoren” og inneholder blant annet interessante forelesninger samt minisiminarer der pågående prosjekter presenterer sine resultater.

Go back to events