Go back to events

FLC-seminar

Dato

Start: 02.11.17
Slutt: 02.11.17

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til seminar 2. november 2017 i Oslo. Tema for
seminaret er økonomirapportering og første nivå kontroll for godkjente prosjekter i Interreg
Østersjøprogrammet. Målgruppen for seminaret er prosjektpartnere og godkjente revisorer (FLC) i
Østersjøprogrammet. Hvert prosjekt bør delta med representanter fra prosjektledelsen og revisjon.
Representanter fra programsekretariatet i Rostock vil holde innlegg og være tilgjengelig for spørsmål.

Hold av dagen 2. november!

Program for seminaret sendes på e-post til prosjektenes kontaktpersoner.

Go back to events