Go back to events

EUSBSR årlige forum 2018

Dato

Start: 04.06.18
Slutt: 05.06.18

Det overgripende forumet for det to dager lange forumet vil være Østersjøregionen etter 2020. Forumet vil blant annet fokusere på hvordan man kan forbedre implementeringen av Østersjøstrategien innenfor rammen av den framtidige samholdspolitikken i EU. Forumet byr også på interessante betraktninger og diskusjoner rundt regionens nåværende miljøstatus og Østersjøregionens fremtid som globalt sentrum for digitalisering.

Om lag 700 deltakere fra regjeringer, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, universiteter, lokale og regionale myndigheter og bedrifter møtes i Tallinn i juni. Det estiske utenriksdepartementet er vertskap for årets forum, i nært samarbeid med Europakommusjonen.

Påmeldingen til forumet åpner 16. april. Besøk EUSBSRs nettsider for mer informasjon.

 

Go back to events