Go back to events

Europe, let’s cooperate 2017

Dato

Start: 22.03.17
Slutt: 23.03.17

Europa samarbeider!

Under mottoet «Europe, let’s cooperate!» inviterer Interreg Europe til to dager med inspirasjon og informasjon i Valetta, Malta. I løpet av konferansen får deltakerne innsikt i hvordan interregionalt samarbeid i Europa styrker forskning og utvikling, konkurransekraft og bidrar til bærekraftig og miljøvennlig vekst.

Konferansen retter seg mot representanter fra myndigheter på nasjonalt og lokalt plan, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og alle andre som har interesse av å delta i et Interreg-partnerskap.

I løpet av konferansen får potensielle prosjektsøkere veiledning, og det er også satt av tid til nettverksbygging og utveksling av ideer og erfaringer.

Følg lenken for mer informasjon om arrangementet. Påmeldingen er nå åpen!

Go back to events