Go back to events

Botnia-Atlantica: Informasjonstreff for søkere

Dato

Start: 30.08.17 Kl: 09:30
Slutt: 30.08.17 Kl: 15:00
Frist: 22.08.17

En ny utlysning i Botnia-Atlantica-programmet åpner 1. august, med søknadsfrist 13. september. 30. august inviterer programmet til informasjonstreff for aktører som forbereder en søknad. I løpet av informasjonstreffet gir sekretariatet råd om hvordan man utvikler gode prosjektsøknader, og hva som er viktig å fokusere på i utviklingen av et prosjekt. Det er også satt av tid til individuelle prosjektkonsultasjoner.

Go back to events