Go back to events

Årskonferanse Østersjøprogrammet

Dato

Start: 09.04.19
Slutt: 10.04.19

Sett av datoene 9 – 10. april. Da arrangerer Østersjøprogrammet årskonferanse i den gamle Hansabyen Lübeck i Tyskland.

I løpet av to dager skal både de som bevilger EU-midler gjennom programmet, samt de som mottar de, møtes for å utveksle ideer og erfaringer. I forkant av en ny EU-finansieringsperiode er det viktig å identifisere effekten av de gode tiltakene som har blitt til i løpet av programperioden.

Programkonferansen vil rette fokuset på hvordan samarbeid på tvers av landegrenser, regioner og byer bidrar til å imøtekomme felles utfordringer som overskrider grenser.

Blant konferansedeltagerne vil det blant annet være representanter fra Overvåkningskomiteen, nasjonale underkomiteer, prosjektpartnere, programmets hovedsekreteriat, samt koordinatorer fra EUs strategi for Østersjøregionen.

Prosjektpartnere som deltar under konferansen er oppfordret til å tenke over og presentere resultater under disse punktene:

• Hva har det transnasjonale samarbeidet oppnådd?
• Hvordan synkronisere prosjektresultater mellom land?

Mer informasjon om konferanseprogrammet legges ut på Østersjøprogrammets hjemmeside.

Påmelding og spørsmål sendes til:conference@interreg-baltic.eu

Go back to events