Go back to events

Årskonferanse Interreg Europe

Dato

Start: 24.04.18
Slutt: 25.04.18

Sted

Bulgaria

Konferansen har primært fokus på erfaringsutveksling og formidling fra pågående prosjekter men vil også gi informasjon om den kommende 4. søknadsrunden – som kan være siste mulighet for prosjektfinansiering fra Interreg Europe i inneværende programperiode.

Go back to events