Go back to events

Årskonferanse i Botnia-Atlantica

Dato

Start: 29.01.19 Kl: 11:00
Slutt: 30.01.19 Kl: 12:00
Frist: 15.01.19

Sted

Tema for årets konferanse er: Næringslivets deltagelse, resultatformidling og veien videre mot neste programperiode.

Målgruppen for konferansen er pågående prosjektpartnere, og nye aktører som ønsker å bygge nettverk med potensielle samarbeidspartnere, samt tilegne seg kunnskap om Botnia-Atlantica innenfor kommende programperiode.

 

Go back to events