Go back to events

Årskonferanse Botnia-Atlantica 29-30. januar 2019

Dato

Start: 29.01.19 Kl: 11:00
Slutt: 30.01.19 Kl: 12:00
Frist: 15.01.19

Konferansens tema er næringslivets deltagelse, resultatformidling og veien videre mot neste programperiode.

Konferansen retter seg særlig mot deltagere i pågående prosjekter, samt nye aktører som ønsker å bygge nettverk med potensielle samarbeidspartnere og tilegne seg kunnskap om programmets rammer gjennom kommende utlysningsrunder.

 

 

Go back to events