Go back to events

8th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUs Østersjøstrategi)

Dato

Start: 13.06.17
Slutt: 14.06.17

Arrangementet samler rundt 800 deltakere fra statlige, regionale og lokale myndigheter, internasjonale organisasjoner, NGOer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Årets tema, «connectivity», understreker behovet for for å intensivere dialogen mellom aktører i Østersjøregionen, og mellom Østersjøregionen og naboregionene.

Informasjon om program, lenke til påmelding og praktisk informasjon publiseres i midten av april.

Go back to events