Interreg ØKS: Utlysning hovedprosjekter

Søknadsrunde 2022:1Fra 2.–23. september tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om å drive hovedprosjekter. Søknadsrunden er den første innenfor Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 og det er 140 millioner euro å søke om. Norske partnere kan få finansiert 50 prosent av kostnadene. Alle fire tiltaksområdene med tilhørende spesifikke mål er åpne for søknader. Satsingsområdene er 1) Innovasjon og entreprenørskap, 2)…