Tilbake

Grønt lys til syv nye prosjekter i ØKS-programmet

Syv nye prosjekter skal løse viktige samfunnsutfordringer i regionen Øresund-Kattegat-Skagerrak. Kun et av prosjektene har norsk deltagelse i denne utlysningsrunden.

Samtlige fire innsatsområder (sysselsetting, innovasjon, grønn økonomi og transport) er representert under årets siste utlysningsrunde i Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

– Spennvidden er stor i prosjektene, som alle faller godt under våre internasjonale målsetninger gjennom konseptet «Vi går over grensen», forteller Magnus Schönning, programsjef i ØKS-programmet.

Prosjektene mottar til sammen 8,1 millioner euro fra det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF) og 760 000 euro fra norske statlige IR-midler.

Craft GO var eneste norske prosjekt som nådde gjennom nåløyet under årets siste utlysningsrunde.

Entreprenørskap for tradisjonelt håndverk
Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og Kulturhistorie, skal jobbe med omsetning og sysselsetting for småbedrifter innenfor tradisjonelle håndverkstradisjoner.

Prosjektpartnernes forprosjekt konstaterte at denne yrkesgruppen har særskilte utfordringer med å skape et levebrød av sitt arbeid. Ulike former for kompetanseutveksling skal bidra til å øke tilveksten, for eksempel gjennom produktutveksling, storytelling og inspirasjon fra andre bransjer.

Innsatsområde: Sysselsetting

Midler fra ERDF: 688 972 euro

Tilbake