Tilbake

Visit Arctic Europe har skapt 400 nye reiselivsjobber

Foto: Ørjan Bertelsen/nordnorge.com

Det prisvinnende Interreg-prosjektet Visit Arctic Europe nærmer seg slutten, og oppsummerer aktiviteter og resultater i ny film.

Reiselivsnæringen en av de raskest voksende næringene globalt og det spås en vekst på minst 3% per år frem til 2030. Destinasjoner som evner å forsterke sin attraksjonskraft ved samhandling og effektiv koordinering, i tillegg til å utvikle næringen basert på sine unike særegenheter, vil bli fremtidens vinnere. Dermed må næringen i de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland, som i all hovedsak består av små og mellomstore bedrifter, danne en felles front i konkurranse med destinasjoner i blant annet Canada og Alaska.

Det er nettopp dette reiselivsaktører i de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland har gjort: Med rundt 60 millioner Interreg-kroner i potten gikk de i 2015 sammen om å løfte det arktiske reiselivet på Nordkalotten til å bli en attraktiv og bærekraftig helårsdestinasjon.

Resultatene etter tre års samarbeid er oppløftende:

  • 38 millioner euro i økte inntekter.
  • Mer enn 400 nye årsverk i reiselivsnæringen.
  • Utvikling av mer enn 300 nye opplevelsespakker, som til nå har lokket mer enn 33 000 reisende til regionen.
  • Utvikling av nye reiselivsverktøy for 18 regionale lufthavner.
  • Etablering av nye bussruter og andre transportløsninger for å sikre sømløs tilgang til destinasjonene.
  • Målrettet og enhetlig markedsføring i de viktigste markedene i Europa, Asia og Amerika.

Aktiviteter og resultater i prosjektet er oppsummert i en ny «skrytefilm» fra Visit Arctic Europe.

Vil du lese mer om hva man har gjort – og ikke minst hvilke resultater som er skapt etter tre års reiselivssamarbeid på Nordkalotten? Klikk på lenkene under for å lese mer om innsatsområdene i prosjektet:

Prosjektet er delfinansiert av Interreg Nord. Den resterende del av de norske prosjektmidlene er finansiert av Troms fylkeskommune (regionale utviklingsmidler), Innovasjon Norge ved Arktis 2030-programmet, Nordisk Ministerråd og deltakende reiselivsbedrifter i hele Nord-Norge.

Visit Arctic Europe vant i 2017 The Arctic Project Award. Prisen deles ut av Arctic Cooperation, en sammenslutning av de fire naboskaps- og Interreg-programmene Nordlig Periferi og Arktis, Botnia-Atlantica, Interreg Nord og Kolarctic, som alle retter innsatsen mot Europas arktiske områder. Visit Arctic Europe vant pris i kategorien «overcoming critical mass».

Tilbake