Tilbake

Sett av datoen for EUSBSR sitt årlige forum

Østersjøregionen etter 2020 er hovedtema under det årlige forumet om Østerstrategien i Tallinn 4.-5. juni.

Forumet vil fokusere på hvordan man kan forbedre implementeringen av Østersjøstrategien innenfor rammen av den framtidige samholdspolitikken i EU.

Om lag 700 deltakere fra regjeringer, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, universiteter, lokale og regionale myndigheter og bedrifter møtes i Tallinn i juni.

Tilbake