Tilbake

Utforsker bærekraftig mat

Prosjektet «Sustainable Food» utforsker i det nye temahefte “Delivering” (Levere) måter å distribuere, dele og skaffe lokal mat til byområder.

Utgangspunktet er at leveringssystemer som gir effektive muligheter til lokal produksjon er ansett for å være mer bærekraftig og mindre karbonintensiv enn andre.

Temaheftet tar opp tre gjennomgående tema:
– Forvalting, synergier og lokale system
– Sosial inkludering, arbeidsplasser og økonomi
– CO2 og ressurseffektivitet

Temaene handler blant annet om hvordan vi kan bedre matdistribusjonen og styrke visjonen om en gjennomgående lokal matleveranse. Videre hvordan en på en bærekraftig måte kan redusere matfattigdommen og støtte inkludering av marginaliserte og underprivilegerte grupper i befolkningen og styrke tiltakene for at bærekraftig mat skal nå en større andel av befolkningen. Til sist handler temaheftet også om hvordan kan vi kontrollere og forbedre matvanene for å redusere utslipp og unngå en uheldig bruk av ressurser og energi.

Bærekraftig-mat

Tilbake