Tilbake

Slettmeg.no utprøves i Sverige

Disse skal samarbeid om en Slettmeg.no-tjeneste i Sverige. Fra venstre: Paul Nemes (Länsstyrelsen i Värmland), Fredrik Andersson (Länsstyrelsen i Värmland), Stefan Lindskog (Karlstad University), Mikael Lundström (Compare), Katarina Nordmark (Länsstyrelsen i Värmland), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Vidar Sandland (Norsis) og Hans Marius Tessem (Norsis). Foto: Sven Carlsson, Compare.

I samarbeid med interregprosjektet IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS) skal Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) nå lansere nett-tjenesten Slettmeg.no også i Sverige.

Gratistjeneste Slettmeg.no er blitt en stor suksess i Norge for å bistå personer som føler seg krenket på internett. Nylig ble det gjennomført et møte i Karlstad med Länsstyrelsen i Värmland der et norsk-svensk samarbeid for hjelp til å slette uønsket informasjon om seg sjøl på nettet ble diskutert.

Tettere samarbeid
– Vi i Sverige har vi mye å lære av Norge når det gjelder informasjon, derfor ser vi gjerne et tettere samarbeid med Norsis, som har stor og bred kunnskap om IT-sikkerhet, forklarer Mikael Lundström, som er prosjektleder i den svenske delen av prosjektet IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS). Prosjektet er et resultat av et langvarig partnerskap mellom Compare Karlstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm og skal se nærmere på hvilke problemer og oppgaver som oppfattes som utfordringer på dette området for regionen Indre Skandinavia.

– Vi har vært gjennom Compare mottatt store og verdifulle kontakter i Sverige som vi og våre norske partnere har stor nytte av. Samarbeid om Slettmeg.no er et godt eksempel på dette, sier Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er prosjektleder for den norske del av ISIS.

IT og sikkerhet
Prosjektet arrangerte i oktober, sammen med prosjektnettverk for digital agenda i Østersjøregionen (DA BSR), konferansen Internett og sikkerhet i Karlstad med over 100 deltakere. Konferansen ble nylig fulgt opp med et prosjektmøte om Slettmeg.no-tjenesten.

Etter informasjonen om Slettmeg.no ble alle parter enige om å gå videre med en mulighetsstudie om forutsetningene for en «import» av tjenesten til Sverige. Pilotstudien skal gjennomføres innenfor rammen av ISIS og DA BSR med ambisjon om å lansere tjenesten med bred og nasjonal forankring og støtte.

ISIS-Slettmeg-nett

Vidar Sandland (t.v.) og Hans Marius Tessem i Norsis sammen med Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm under mötet i Karlstad nylig. De skal nå hjelpe til å introdusere en Slettmeg.no-tjeneste i Sverige. Foto: Sven Carlsson, Compare.
Vidar Sandland (t.v.) og Hans Marius Tessem i Norsis sammen med Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm under mötet i Karlstad nylig. De skal nå hjelpe til å introdusere en Slettmeg.no-tjeneste i Sverige. Foto: Sven Carlsson, Compare.
Tilbake