Tilbake

Prosjektresultater fra Urbact

I den andre utgaven av publikasjonen Urbact II Project Results presenteres viktige funn fra ni Urbact-prosjekter som er finansiert mellom november 2009 og februar 2013, blant annet fra prosjektene Op-act og Evue.

Leserne får her muligheten til å lære mer om noen av de 90 integrerte lokale handlingsplanene, som er resultatet av utveksling av kunnskap, erfaring og bruk av verktøy og opplæring innenfor Urbact-rammeverket.

I denne andre utgaven av Urbact-resultater er det også vedlagt resultater og viktige anbefalinger fra nettverkene som har jobbet iherdig i tre år på å finne felles, effektive og bærekraftige løsninger på store urbane utfordringer.

Blant de ni prosjektene som omtales i denne resultatrapporten er også to «norske» prosjekter – Op-act og Evue.

Urbact-project-results

Tilbake