Tilbake

Oslo-København på to og en halv time

En satsing på høyhastighetsbane for tog vil forkorte reisetida mellom Oslo og København til to og en halv time. Det viser en undersøkelse som interregprosjektet Den skandinaviske 8-millionerbyen har gjort.

Prosjektet har som hovedmål å binde sammen kunnskaps- og kompetansemiljøer i korridoren Oslo-Göteborg-Malmö-København til et felles integrert arbeidsmarked med global konkurransekraft. Åtte av Skandinavias drøyt 19 millioner mennesker bor langs strekningen Oslo-Göteborg-Malmö-København.

Intercity
Det sentrale virkemidlet for å styrke samspillet mellom disse regionene er å øke mobiliteten på en bærekraftig måte. Det kan gjøres ved å styrke utbyggingen av dobbeltsporet Intercity-bane mellom byregionene, samt å bygge høyhastighetstog som kan konkurrere med fly og dermed koble byregionene sammen til et felles marked, viser prosjektet Den skandinaviske 8-millionerbyen.

Prosjektet viser at nøkkelen til suksess ligger i en gradvis utvidelse av det eksisterende jernbanenettet for gods- og passasjertrafikk og investeringer i en parallell bane for høyhastighetstog. En høyhastighetsbane for tog som går i 320 km/t vil forkorte reisetiden Oslo – København til 2,5 timer, viser en undersøkelse. Samtidig frigjøres kapasitet for godstog og lokaltog på det eksisterende jernbanenettet.

Ideverksted
Rundt 100 politikere, beslutningstakere og andre interesserte var nylig samlet til idéverksted i regi av Den skandinaviske åttemillionersbyen for å diskutere mulige organisering og finansiering av en moderne jernbane mellom Oslo og København. Behovet for nyinvesteringer i jernbanen er større enn det som kan dekkes innenfor rammen av de nasjonale transportplanene. Spørsmålet er derfor i hvilken grad det finnes alternative finansierings- og organiseringsløsninger som kan bidra til å akselerere utbyggingen av en moderne jernbane mellom Norge og Europa

11 organisasjoner, blant dem LO, NHO og Naturvernforbundet, har også nylig sendt brev til samferdselsminsteren i Norge med bønn om at det må samarbeides med Sverige om bedre togforbindelser.

8-million

Tilbake