Tilbake

Nordisk måltid i Grimstad

45 deltagere fra mat- og reiselivsnæringen i Agder og Telemark deltok nylig på ei samling i regi av Interreg-prosjektet «Det nordiske måltid» i Grimstad. Der diskuterte de hvordan det skandinaviske samarbeidet kan løfte næringene både lokalt og i Skagerrak-regionen.

Målet med samlinga var å kartlegge hva som engasjerer de ulike næringene og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Blant temaene var hvordan mat kan bli en mer integrert del av reiselivet og hvordan en kan styrke utviklingen av nye matprodukter. Behovet for en fysisk og en digital matreiseguide i Skagerrak ble også diskutert, forteller nettstedet Nordeninfo.no.

Forprosjektet har flere delmål, herunder identifisere partnere, tematikk/innhold, kompetansemiljø og avklare rollefordelinger i et fremtidig hovedprosjekt. Åse Hodne Hørsdal leder prosjektet på norsk side. Hun jobber nå med å samle partnere i Norge, Sverige og Danmark med tanke på å etablere et hovedprosjekt fra høsten 2014. Hun håper et større Interreg-prosjekt vil stimulere til økt satsning på mat i regionen og gjøre Skagerak til en stolt og synlig kulinarisk region.

Deltakere i prosjektet Det nordiske måltid samlet på restauranten "Smag og Behag" i Grimstad. Foto: Åse Hodne Hørsdal.
Deltakere i prosjektet Det nordiske måltid samlet på restauranten «Smag og Behag» i Grimstad. Foto: Åse Hodne Hørsdal.
Tilbake