Tilbake

Kvalitetssikring i Urbact

Urbact-samlingen i København nylig tok for seg kvalitetssikring av lokale handlingsplaner for framtidige Urbact-prosjekter.

Samlingen var en del av tiltaket National Training Scheme som skal være en hjelp for å oppnå bedre resultater på lokalt nivå og innebærer opplæring for medlemmer av lokale støttegrupper på nasjonale språk. Samlingen i København var myntet på lokale støttegrupper i nordiske prosjekter.

Nyttige avklaringer
– Deltagerne jobbet blant annet med å kvalitetssikre egne handlingsplaner langs sentrale akser i Urbact-programmet, så som prosess, innhold, helhetstenking, planlegging og merverdi i europeisk sammenheng. Det var nyttig for å avklare forventninger og for å se hva slags muligheter som ligger i programmet, forteller Linda Iren Karlsen Duffy i Østfold fylkeskommune.

Gjennom ulike Urbact-prosjekter deltar Østfold i et nettverk med partnere med utfordringer som tematisk ligner på Østfold sine, men som likevel er ganske forskjellige. Gjennom de nordiske samlingene bygger fylkeskommunen nettverk med tematisk veldig ulike prosjekter, men med byer det ofte er mer naturlig å sammenlikne seg med.

En ny dimensjon
– Urbact tilbyr et felles sett av metoder og verktøy som gjør at det blir lettere å kommunisere og diskutere med hverandre på tvers av ulik problematikk, systemer og kultur. Konkrete krav til aktivitet og resultater skaper god framdrift i arbeidet vårt lokalt. Samtidig, når vi ser prosjektet vårt som en del av et helhetlig arbeid for europeisk byutvikling, får arbeidet en ny dimensjon og viktighet, sier Duffy.

Østfold har nå satt ned en lokal støttegruppe bestående av representanter fra Østfold fylkeskommune, bykommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Askim og Mysen, fylkesmannen i Østfold og Husbanken. For som Duffy sier;
– Det viktigste arbeidet er likevel det som gjøres lokalt, mellom de internasjonale samlingene.

Fra samlinga i Kobenhavn. Foto: Linda Iren Karlsen Duffy.
Fra samlinga i Kobenhavn. Foto: Linda Iren Karlsen Duffy.
Tilbake