Tilbake

Høring om Interreg B og C

Østlandssamarbeidet legger på nyåret opp til et høringsseminar om de nye Interreg B- og C-programmene. Målet er bedre politisk og administrativ forankring av Interreg-programmene i fylkeskommunene.

Seminaret holdes i forbindelse med møtet i internasjonalt fagpolitisk utvalg den 31. januar. Høringsseminaret om de nye Interreg B- og C-programmene blir dagen før – torsdag 30. januar.

Målet for seminaret er bedre forankring av arbeidet med Interreg B- og C- programmene både i politisk og i administrativ ledelse i fylkeskommunene. Det skal skje gjennom å orientere om innholdet i programutkastene og trekke politikerne med i høringsprosessen og i oppstart av prosjektutviklingsarbeidet. Videre ønsker en å få innspill til programmene samt drøfte viktige fokusområder og aktuelle prosjekt under Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og Interreg Europe for fylkeskommunene i perioden 2014 – 2020.

Innledere fra KRD
Under seminaret vil fagdirektør Arve Skjerpen i KRD innlede om europeisk territorielt samarbeid og Interreg B- og C-programmene som regionalpolitiske verktøy, og om nasjonale myndigheters forventninger til Interreg 2014 – 2020. Seniorrådgiver Odd Godal innleder om Espon-programmets bidrag til ny kunnskap om og grunnlag for regional planlegging og utvikling. Østlandssamarbeidets sekretariat og nasjonalt kontaktpunkt Ann Irene Sæternes vil introdusere det nye Interreg B Østersjøprogrammet og Vestlandsrådet og nasjonalt kontaktpunkt Kate Clark vil introdusere det nye Interreg B Nordsjøprogrammet.

Østlandssamarbeidet---logo
Tilbake