Tilbake

El-taxi ikke lønnsomt

Det er i dag ikke lønnsomt med taxidrift basert på el-bil. Det er hovedkonklusjonen i prosjektet Eltaxi Trøndelag som er gjennomført i regi av interreg-prosjektet Green Highway.

Pilotprosjektet som har løpt siden januar 2012 med seks Nissan Leaf el-biler, har gitt kunnskap og erfaringer med el-bil og el-taxi som få, om noen, undersøkelser tidligere har frambrakt. De seks forsøksbilene fra Trøndertaxi i Trondheim og Stjørdal Taxi har i perioden kjørt flere hundre tusen km i ordinær taxidrift på såkalte reserveløyver.

Ikke «økonomisk bærekraftig»
Hovedkonklusjonen fra prosjektet er at både driftsøkonomi og inntjening er for dårlig til at el-taxi med Nissan Leaf er «økonomisk bærekraftig», som det heter i rapporten. De faste utgiftene er for store, og på grunn av lavere innkjøring må drosjeeiere kompensere sjåførene lønnsmessig for at disse skal opprettholde normal inntekt.

Rapporten anslår at de faste utgiftene må ned med 2-3.000 kr. per måned og at det bør kjøres inn 10-14.000 kr. mer per måned for å oppnå lønnsomhet. Med 2-3 nye hurtigladere strategisk plassert og enda bedre styring av el-taxiene fra taxisentralene, kan el-taxi likevel nærme seg lønnsomhet, heter det.

I følge rapporten er driftskostnadene inntil 50-70% lavere for en el-taxi enn en dieseltaxi. Ved overgang fra diesel til el-bil kan service- og vedlikeholdskostnadene reduseres med inntil 2/3.

Større volum
– El-bil som taxi er et bra klimatiltak, men det må et stort volum el-taxier på veien for å oppnå merkbare utslippskutt. Den største miljømessige gevinsten med å kjøre taxi på elektrisitet, og da spesielt i byområder, er at el-bilen ikke slipper ut helseskadelige avgasser. I tillegg kan en oppnå betydelige miljø- og trivselsgevinster gjennom redusert trafikkstøy, heter det i rapporten fra Eltaxi Trøndelag.

Prosjektet har vært ledet og drevet av Green Highway, og er gjennomført i samarbeid med Trøndertaxi, Stjørdal Taxi, EV Power, Nord-Trøndelag E-verk, Avinor Værnes og SINTEF Transportforskning.

El-taxi-studie

Tilbake