Tilbake

El-bil-boom i Midt-Norge

I Midt-Norge og Midt-Sverige bygges det nå ladestasjoner for el-biler, blant annet gjennom interregprosjektet Green Highway. Mens en i Norge opplever rekordsalg av el-biler og ditto bruk av ladestasjonene, står ladestasjonene på svensk side nesten tomme.

– Det er helt utrolig. Vi har levert mellom 40-80 elektriske biler hver måned i lang tid, sier bilselger Harry Hansen i Trondheim til Svensk TVs Jämtlandsnytt, som nylig hadde en reportasje om den voksende bruken av el-biler i Trondheim og Midt-Norge, kontra den tilsvarende lave bruken i nabolandet.

7000 i 2020
Det er til nå ca. 600 private registrerte el-biler i trondheimsområdet. Innenfor kommunal administrasjon og bedrifter er det ca. 300 biler. Målet fram til 2020 er at det da skal rulle 7000 el-biler i Trondheims gater.

– Dette er en viktig del av den norske kjøretøypolitikk. Det er investert mer i elektriske biler enn for eksempel gass og etanol, forklarer Bjørn Ove Berthelsen, som er intervjuet for interregprosjektet Green Highway, som er et samarbeid for å skape en grønn kyst-til-kyst transportkorridor fra Østersjøen til Atlanterhavet, uten bruk av fossilt brennstoff.

Mangler incentiver
Både på svensk og norsk side er det bygd ut ladestasjoner for el-biler gjennom dette prosjektet, men på svensk side står ladestasjonene nesten tomme.

I intervjuet vil likevel ikke Berthelsen overvurdere trøndernes miljøengasjement, men forteller at kjøpere av el-bil i Norge har mange fordeler, så som fritak for moms, fritak for bompenger og fergeavgifter, gratis parkering og kjøring i kollektivfelt.

– Det er de ulike økonomiske incentivene som har gjort at markedet nå begynner å ta fart, sier Berthelsen til SVT.se.

Bjørn Ove Berthelsen i Green Highway intervjuet i Jämtlandsnytt.
Bjørn Ove Berthelsen i Green Highway intervjuet i Jämtlandsnytt.
Tilbake