Tilbake

CATE finalist til Regiostars Awards

ØKS-prosjektet CATE er en av finalistene i konkurransen Regiostars Awards 2014. CATE er plukket ut som en av seks finalister i kategorien «Smart vekst – små og mellomstore bedrifter». Kåringen skjer 31. mars 2014.

CATE (Cluster for Accelerator Technology) er et europeisk samarbeid om å bygge verdens kraftigste og mest avanserte protonakselerator (ESS) ved Universitetet i Lund i Sverige. Prosjektet skal heve kompetansen for industrien i interregområdet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS).

– CATE er et veldig godt prosjekt fordi det handler om å heve kompetansen til bedrifter og gjøre dem til aktører i et marked som nok er nytt og fremmed for de fleste. Det er etter min mening et strålende eksempel på samarbeid mellom akademia og industri i en regional kontekst, sier professor i kjernefysikk Sunniva Siem ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo til Regionalnytt. Universitetet i Oslo er den norske partneren i CATE-prosjektet.

Protonakseleratoren ESS er så vidt påbegynt og er beregnet å være helt ferdig i 2025. Prislappen er 12 milliarder kroner, pluss et årlig driftsbudsjett på 850 millioner kroner. 500 forskere kommer til å arbeide ved forskningsanlegget. Potensialet for å levere varer og tjenester til ESS er stort, både under byggingen og senere. Det er bakgrunnen for opprettelsen av CATE-prosjektet som har et budsjett på 15 millioner kroner.

Cate-regiostar-bredde

Cate-logo

Tilbake