Tilbake

Stratmos utvikler nytt logistikksystem

Det nye og svært innovative maritime logistikk-konseptet Floating Container Storage & Transhipment Terminal (FCSTT) er gjenstand for oppmerksomhet i det siste nyhetsbrevet fra Nordsjøprogrammet – The Upshot.

Stratmos (Motorways of the Seas Strategic Demonstration Project) har hatt som mål å fremme og legge til rette for overgang fra vei til sjø-baserte transport. Gjennom fem transnasjonale demonstrasjonsprosjekter utført i Norge, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia, har Stratmos testet og implementert tiltak som har hatt til hensikt å gjøre sjøbasert godstransport mer miljøvennlig, raskere, mer pålitelig, tryggere og mer konkurransedyktig.

Konseptet FCSTT er utviklet gjennom et samarbeid mellom logistikkeksperter i prosjektet. Konkret dreier det seg om en stor lekter der skip kan legge til på begge sider og kraner flytter konteinere fra ett skip til et annet. De operative kostnadene ved bruk av FCSTT er anslått til rundt en tredjedel at av et landbasert terminal.

I det siste nyhetsbrevet fra Nordsjøprogrammet – The Upshot 2 – blir FCSTT-konseptet og andre tiltak i Stratmos nærmere presentert. Prosjektet er nå avslutta.

– Vi er stolte av hva prosjektet har gjort og de gode resultatene som er oppnådd av de enkelte partnere og av logistikkbransjen selv, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Stratmos.

Styringsgruppemøte i Stratmos i Kirkenes. Foto: Nordsjøprogrammet.
Styringsgruppemøte i Stratmos i Kirkenes. Foto: Nordsjøprogrammet.
Fra havna i Murmansk. Foto: Nordsjøprogrammet.
Fra havna i Murmansk. Foto: Nordsjøprogrammet.

Stratmos---kart

Stratmos---båt

Tilbake