Tilbake

Regional attraktivitet

Telemarksforskning har laget en studie om regional attraktivitet i Sverige, Tyskland, Polen, Latvia og Litauen. Studien er basert på lignende studier som Telemarksforskning har utført i Norge

Det er prosjektet Trans in Form som har bedt Telemarksforskning om å lage studien, blant annet for å introdusere begrepet attraktivitetsbarometer, som er blitt brukt i ulike sammenhenger i Norge tidligere.

Hensikten med studien er å forklare begrepet attraktivitet for bosetting, og metoder som Telemarksforskning har utviklet for å måle og analysere regional attraktivitet. Knut Vareide har ledet arbeidet med studien som har endt opp med rapporten «Attraktivitet for bosetting».

Mange pendlere
Studien viser at regioner som vokser gjennom å tiltrekke seg innflyttere, har mange pendlere inn og ut av regionen, høy boligbygging, mange kafeer og restauranter, og en vekst i antall arbeidsplasser i nærområdene. Antall pendlere inn og ut av regionen er påvirket av standarden på veier og kommunikasjoner. Regioner som har kommunikasjoner som gjør det enkelt å pendle, viser en betydelig forbedret attraktiviteten for bosetting.

Undersøkelsene av attraktivitet for bosetting i Norge har ikke funnet statistisk sammenheng mellom mer myke egenskaper som kultur, omdømme og kvalitet på offentlige tjenester og tilflytting. Dette betyr at attraktivitet for bosetting er knyttet til tunge og grunnleggende strukturer som jobb, husbygging og kommunikasjon, som er vanskelig og dyrt å påvirke lokalt.

Vibrant and attractive
Sammenhengen mellom tilflytting og antall restauranter, puber og kafeer indikerer at det også er en sammenheng mellom attraktivitet og mykere verdier. Steder med mange møteplasser som restauranter og kafeer kan bli sett på som mer blomstrende og sosialt vibrerende. På den måten har slagordet til Trans In Form; making places vibrant and attractive (lage steder levende og attraktive), god støtte i empirisk forskning, heter det i rapporten fra Telemarksforskning.

Forsker Knut Vareiede ved Telemarksforskning har ledet arbeidet med rapporten.
Forsker Knut Vareiede ved Telemarksforskning har ledet arbeidet med rapporten.
Tilbake