Tilbake

Østersjøforum ser framover

Mer enn 400 interessenter i Østersjø-programmet møttes i Vilnius i forrige uke til det fjerde årlige forumet for EUs strategi for Østersjø-regionen (EUSBSR).

I forbindelse med forumet ble mange av prosjektene i Østersjø-programmet presentert via ulike stands. Det ble også laget en workshop i tilknytning til arrangementet, der flere av prosjektene ble presentert og der finansieringsmulighetene for perioden 2014-2020 ble nærmere gjennomgått.

Det ble også foretatt en gjennomgang av hvilke prosjekter som vil bli prioritert i kommende periode. De fire mest aktuelle emnene er konkurransedyktig økonomi, bærekraftig bruk av felles ressurser, en sammensveiset region og en smart og sosialt inkluderende region. Første utlysing i neste programperiode blir mot slutten av 2014.

Østersjøforum
Tilbake