Tilbake

Norge alvorlig «naturlig handikappet»

Espon har utført en analyse for å identifisere geografisk bestemte områder i Europa. De geografiske særegenhetene blir i utgangspunktet definert som handikap, og her stiller Norge svakt.

Analysen «Territories with Geographic Specificities» tar sikte på å finne utviklingsmuligheter og utfordringer innenfor de ulike geografiske områdene. De geografiske særegenhetene blir i utgangspunktet definert som handikap, men også som utviklingsmuligheter.

Bakgrunnen er artikkel 174 i traktaten om EUs funksjon, der det blant annet heter at «Unionen skal ta sikte på å redusere ulikheter mellom utviklingsnivåene i de ulike regionene og tilbakeliggenhet (backwardness) i de minst favoriserte områdene», og at det «blant de aktuelle regionene, skal tas særlig hensyn til […] regioner som lider av alvorlige og permanente naturlige eller demografiske handikap, så som de nordligste regionene med svært lav befolkningstetthet og fjellområder».

Med denne definisjonen lagt til grunn finner analysen svært mange «handikappede» områder i Norge. Omtrent hele landet er definert som enten tynt befolket fjellområdet (farget grønt) eller bare som fjellområde (farget gult). I Sverige og Finland er det en del tynt befolkede områder (farget blått), mens det meste av Europa ellers er farget grått, det vil si at det verken er fjell eller tynt befolkede områder her. Bare Alpene og deler av Spania og Italia er definert som fjellområder, men likevel ikke så tynt befolket som størsteparten av Norge.

Espon-analyse-hel
Tilbake