Tilbake

Nå bader de igjen!

Forbedret kvalitet i Vansjø er blant resultatene av Aquarius-prosjektet. Foto: Aquarius.

Transnasjonalt samarbeid baner vei for et mer effektivt landbruk! Det kan stå som en lærdom fra prosjektet Aquarius, som nå er avslutta. Ett av resultatene fra prosjektet er at barn igjen kan bade i innsjøen Vansjø.

Oversvømte landområder, tørke, vannmangel og dårlig vannkvalitet er blant konsekvensene av klimaendringene som vi allerede kan se og som har en direkte innvirkning på landbruk, også i Nordsjøregionen. Gjennom sju pilotprosjekter har prosjektet Aquarius prøvd å finne nye måter å håndtere disse utfordringene på uten at det går ut over landbruket. Prosjektet har bragt 15 partnere sammen fra ulike sektorer i Sverige, Norge, Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia.

Prosjekt Vansjø
I Norge har prosjektet vært fokusert på problemene rundt Vansjø i Sørøst-Norge. Den vestlige delen av innsjøen led av dårlig vannkvalitet, hovedsakelig på grunn av fosforgjødsel tilført av bønder i området. Gjennom et samarbeid mellom lokale myndigheter, landbrukets rådgivere, bønder og forskere forpliktet bøndene i området seg til å bruke mindre fosforgjødsel enn det nasjonalt anbefalte nivå.

I tillegg gikk man inn for å unngå høstpløying, for å etablere en åtte meter brede buffersoner langs sjøen og for å etablere gressganger langs vassdrag hvor det er stor risiko for erosjon. Flertallet av bøndene støttet initiativet, og som et resultat er vannkvaliteten i innsjøen blitt betydelig bedre, og svømming er igjen trygt.

I den andre utgaven av Nordsjøprogrammets nyhetsbrev – The Upshot – blir resultater fra prosjektet presentert i ord og bilder. Her presenterer Aquarius sine metoder for å redusere konsekvensene av flom, tørke, vannmangel og næringstransport i landbruket.

Aquarius-rapport

Aquarius-kart

Aquarius-logo

Tilbake