Tilbake

Myk overgang for fjellreven

Programkomiteen for Nordens Grønne Belte har godkjent en forlengelse av prosjektet Felles Fjellrev fram til utgangen av august neste år. Dermed vil prosjektet få en myk overgang til neste programperiode.

Prosjektet Felles Fjellrev startet opp som forprosjekt allerede i 2008 og skulle være ferdig ved årsskiftet 2013/2014. Beslutningen om at det er lagt inn ekstra midler i prosjektet betyr at Felles Fjellrev kan fortsette å arbeide for å forbedre situasjonen for den utrydningstruede fjellreven i Jämtland og Trøndelag.

Svært velkommen
– Dette er svært verdifullt for fjellreven. Vi planlegger nå en søknad om Felles Fjellrev 2, som vil starte i 2015 i den kommende Interreg-perioden. Avgjørelsen om forlengelse av dagens prosjekt er derfor svært velkommen. Det betyr at vi med uforminsket styrke, og uten avbrudd kan fortsette med våre tiltak til støtte for fjellreven, sier Mats Ericson, prosjektleder for Felles Fjellrev.

Fjellreven er en av Skandinavias mest utrydningstruede dyrearter og har lenge kjempet for å overleve i den skandinaviske fjellheimen. I Finland er den stort sett utryddet. Norge og Sverige deler en liten rest av fjellrevstammen som tidligere var langt større.

Gjennom prosjektet Felles fjellrev skal forvaltningsorganene i Norge og Sverige samarbeide om forvaltning, tiltak, forskning og overvåking i grenseområdene. Målet er blant annet å lære av hverandres forvaltningsmetoder og spre kunnskap omkring problemstillingen.

Fjellrevbrosjyre

Tilbake