Tilbake

KUSK med ny faktabok

Norge er Sveriges viktigste handelspartner, og nordmenn legger igjen over 11 milliarder kroner i svenske kjøpesentre – de fleste norsk-eide. Dette og mere til kommer fram i den nye faktaboka «Verdens beste naboer».

Det er prosjektet KUSK som står bak arbeidet med faktaboka som ble lansert under seminaret «Erfaringer og fremtid – Grenseløst samarbeid mot 2020» i Fredrikstad nylig. Bak prosjektet står Østfold fylkeskommune og Västra Götalandsregionen i Sverige.

– Større enn man tror
– Med dette faktaheftet vil vi presentere statistikk på en måte som engasjerer flere enn bare statistikere. Vi ønsker å vise at samhandlingen og kontakten mellom Norge og Sverige er mye større enn man tror. Når nordmenn legger igjen 11 milliarder årlig på den andre siden av grensen, så har det en effekt. I tillegg kommer kontakten på det personlige plan, sier prosjektleder på norsk side, Kjell Rennesund.

Av statistikken går det ellers fram at nordmenn eier over 9 900 fritidshus i Sverige, at det er flere som arbeidspendler fra Sverige til Norge enn fra Sverige til Danmark, at det i 2010 var 28 000 personer fra Sverige som arbeidspendlet til Norge og at vel hver tredje svenske i Norge arbeider i Oslo. Til sammenligning er det bare 900 nordmenn som pendler til Sverige.

Båhuslen
Faktaheftet minner også om at det alltid har vært et spesielt forhold mellom Norge og Västra Götaland, og at grensen mellom de to landene fram til 1658 (freden i Roskilde) gikk ved Kungälv rett nord for Göteborg, det vil si området som i sin tid het Båhuslen og var norsk.

17. januar arrangerer Østfold fylkeskommune og Västra Götaland et seminar i Uddevalla der resultatene fra studien blir presentert av forskere fra Lund Universitet. Temaet for konferansen er næringsutvikling på tvers av riksgrensen. (Se også kalenderen).

Prosjektleder Kjell Rennesund. Foto: Østfold fylkeskommune.
Prosjektleder Kjell Rennesund. Foto: Østfold fylkeskommune.

Verdens-beste-naboer

Tilbake