Tilbake

Byutviklere samlet i Dublin

Over 300 byplanleggere, beslutningstakere, samt representanter for frivillige organisasjoner, var samlet på URBACTs sommeruniversitet i Dublin 28. – 31. august. Her jobbet de sammen med å utvikle en serie planer for lokal handling beregnet på å møte de reelle utfordringene som europeiske byer står overfor i dag.

I løpet av dette tredagerskurset fulgte deltakere fra 130 byer i 26 europeiske land en serie laboratorier, workshops og masterklasser som alle hadde som mål å identifisere og sette søkelyset på nøkkelproblemer og -spørsmål knyttet til moderne byer og utarbeide løsninger for dem.

Dette og andre relevante saker kan du lese om i oktoberutgaven av URBACTs norske nyhetsbrev.

Tilbake