Tilbake

Bygger skatehall på dugnad

Utkastet "Fersken" som vant konkuransen om ny skatehall i Fredrikstad.

Allerede før jul kan det være klart for åpning av ny skatehall i Fredrikstad, nærmere bestemt på Lisleby. Det spesielle med den nye hallen er at den er designet og bygget av de framtidige brukerne – skaterne – gjennom såkalt deltagende budsjett.

Deltagende budsjett er en metode kommunen nå tester ut for å øke befolkningens engasjement og eierskap i de lokale beslutningsprosessene. Metoden utvikles nå gjennom interregprosjektet Engasjer Mer, som er et samarbeid mellom de to byene Uddevalla og Fredrikstad, og er en forlengelse av prosjektet Møteplass Medborgere.

Nybrottsarbeid
Prosjektets regnes som nybrottsarbeid i Skandinavisk sammenheng. Gjennom prosjektet og verktøyet Deltagende budsjett har ungdom i Fredrikstad nå deltatt både på design, nettavstemning og etter hvert også på dugnad med bygging av skatehall, forteller prosjektleder for Fredrikstad kommune, Camilla S. Eidsvold.

En ny innendørs skatehall har vært planlagt en stund. Den eksisterende hallen skulle over i ny lokalitet og i forbindelse med dette skulle det designes en plan for hallen. Medvirkning var da viktig både for kommunen og for Østfold Rullebrettklubb, som er en sentral aktør i denne sammenhengen. Dermed kunne en slå to fluer i ett smekk med å bruke metoden Deltagende budsjett.

«Fersken» vant
Kommunen satte av 200.000 kroner, i tillegg til rullebrettklubben sin andel. Etter gode samtaler og møter mellom klubb, ulike firma og kommune kom en fram til gode løsninger. 21 «arkitekter» var med på selve designet og etterpå var det avstemming på nettet. Vinneren ble utkastet «Fersken», og arbeidet med hallen er nå i gang i regi av Østfold Rullebrettklubb, som består av ungdommer fra fire til 50 år! Planen er at hallen skal stå ferdig til jul. Hallen bygges i tre og elementer fra den gamle hallen, som ligger like ved vil også bli brukt i den nye hallen.

– Programmet Deltagende budsjett er skreddersydd slik at de under designet hele tiden så hva de hadde brukt og hva de hadde igjen av penger og hva de forskjellige delene kostet. På denne måten er det lett for innbyggere å se hvordan penger blir brukt og hva sluttsummen blir. En slik framgangsmåte kan overføres til mange forskjellige forhold i kommunen, forteller Camilla S. Eidsvold i Fredrikstad kommune.

Skaterne i Østfold Rullebrettklubb kan komme inn i ny skatehall allerede før jul.
Skaterne i Østfold Rullebrettklubb kan komme inn i ny skatehall allerede før jul.
Tilbake