Tilbake

Åpner ladestasjon på grensa

Midt på snaufjellet mellom Norge og Sverige, nærmere bestemt på Storlien mellom Sør-Trøndelag og Jemtland, innvies snart en av verdens mest moderne og komplette ladestasjoner for elbil.

Det er den norske delen av Green Highway-prosjektet som er ansvarlig for etableringen av stasjonen på Storlien. Tettstedet har 76 fastboende, men stasjonen på Coop Extra blir ekstra viktig for å binde ladeinfrastruktur i Norge og Sverige sammen.

Den nye multiladestasjonen skal lenke sammen vest og øst og blir i følge prosjektleder Bjørn Ove Berthelsen i Sør-Trøndelag fylkeskommune en av verdens mest avanserte og moderne ladestasjoner for elbil.

Knytter sammen
– Gjennom å plassere ladestasjonen på Storlien knyttes to land sammen og gjør det mulig på en smidig, elektrisk og fremtidsrettet måte å ferdes fra kyst til kyst, i øst-vestlig retning. På kjøpet får man mulighet til å påvirke den livlige grensehandelen ut i fra et miljøperspektiv, likeså kan fjelldestinasjoner som Storlien og Åre profilere seg som attraktive besøksmål, forteller Berthelsen.

Storlien Multiladestasjon har flere oppstillingsplasser som gjør det mulig for inntil fem biler å lade samtidig. Med nyeste tenkbare teknologi er stasjonen ikke bare hurtig, men også smart, noe som innebærer at den kan kommunisere med ulike betalingssystem. Multiladestasjonen har mulighet for å betjene alle tilgjengelige ladestandarder.

Stor utbygging i Sverige
Gjennom Green Highway er det allerede bygd ut mange ladestasjoner på trøndersk side. Nå er det vedtatt et 24–millioners utbygging på svensk side for å få en topp moderne ladeinfrastruktur på de 460 km på tvers av Midt-Skandinavia – fra Trondheim til Sundsvall. Investeringen vil plassere Green Highway-regionen helt i tet i Europa når det gjelder bærekraftig transport.

– Vi går fra 30 ladestasjoner til 120. Når dette er gjort vil vår region ha de aller beste forutsetninger for elbil-eiere, sier prosjektleder Mikael Hagman i Green Highway på prosjektets nettside.

Selve innvielsen skjer fredag 13. desember. Bak etableringen på Storlien Multiladestasjon står et partnerskap bestående av interregprosjektet Green Highway, Jämtkraft, COOP Sverige, EV Power, Nord-Trøndelag E-verk og Transnova.

Coop Storlien der en av verdens mest moderne ladestasjoner for elbil nå er under bygging.
Coop Storlien der en av verdens mest moderne ladestasjoner for elbil nå er under bygging.
Tilbake