Tilbake

Vitenskapskonferanse i Espon

Espon gjennomførte nylig en todagers vitenskapelig konferanse om vitenskap som støtte for europeisk territoriell utvikling og samarbeid.

Konferansen «Science in support of European Territorial Development and Cohesion» siktet mot å fortsatt bygging av et europeisk vitenskapelig forskningsmiljø innen territoriell utvikling og utjevning. Målet var å gi en god oversikt og faglig dialog om status i det vitenskapelige feltet i løpet av inneværende programperiode.

Konferansen involvert nettverket av forskere innen territoriell forskning og relaterte felt og ble organisert i nært samarbeid med europeiske faglige og akademiske organisasjoner fra ulike disipliner. Ambisjonen var å utveksle erfaringer og bidra til diskusjoner med andre forskere i det samme feltet og til slutt bruke innspill fra alle deltakere til å skjerpe de metodene som brukes.

Tilbake